Cennik

Czesne dla dzieci przedszkolnych 0zł

Diagnozy dzieci i młodzieży

 • diagnoza psychologiczna - 300 zł (2 spotkania)
 • diagnoza logopedyczna -300 zł (2 spotkania)
 • diagnoza SI (Integracji sensorycznej) - 300 zł (2 spotkania)
 • diagnoza fizjoteraupeutyczna - 300 zł (2 spotkania)
 • diagnoza pedagogiczna KORP - 300 zł (2 spotkania)
 • badanie psychologiczne skala LEITERA - 400 zł (2 spotkania)
 • badanie psychologiczne skala rozwojowa DSR - 300 zł (2 spotkania)
 • badanie psychologiczne spektrum autyzmu ADOS-2 - 800 zł (2 spotkania)
Diagnozy obejmują dwa spotkania z terapeutą: pierwsze diagnostyczne oraz drugie, na którym następuję omówienie wyników badań z rodzicami.

Inne

 • Grupa wsparcia dla rodziców - 50 zł/osobę
 • trening umiejętności społecznych TUS - spotkanie diagnostyczne - 150 zł
 • trening umiejętności społecznych TUS - spotkanie terapeutyczne- 120 zł
 • Sensoplastyka - 50 zł
 • Trening Kreatywnego Rozwoju - 50 zł
 • Terapia ręki - 100 zł
Spotkania diagnostyczne w ramach TUS obejmują od 2 do 3 spotkań
Ilość spotkań terapeutycznych jst uzależniona od rodzaju grupy
Grupa wsparcia dla rodziców liczy od 5 do 8 osób
 

Indywidualne konsultacje dzieci i młodzieży

 • wczesne wspomaganie rozwoju dziecka WWR - bezpłatne
 • terapia psychologiczna - 140 zł
 • terapia pedagogiczna - 140 zł
 • terapia logopedyczna - 140 zł
 • terapaia integracji sensorycznej SI - 140 zł
 • fizjoterapia - 140 zł
 • metoda snoezelen (sala doświadczania świata) - 140 zł
Zajęcia ze spaecjalistami trwają 1 godzinę.

Bezpłatna terapia - WWR

Skorzystaj z pomocy i wsparcia specjalistów.

Przeczytaj