Cennik

Czesne dla dzieci przedszkolnych 0zł

Diagnoza dzieci i młodzieży

 • diagnoza psychologiczna - 200zł (2 spotkania)
 • diagnoza testem pep-r - 200zł (2 spotkania)
 • diagnoza pedagogiczna - 150zł (2 spotkania)
 • diagnoza logopedyczna - 150zł (2 spotkania)
 • diagnoza integracji sensorycznej - 300zł (2-3 spotkania)
 • diagnoza fizjoterapeutyczna - 150zł (2 spotkania)
 • diagnoza integracji bilateralnej - 120zł (2 spotkania)
 • diagnoza gotowości szkolnej - 150zł
 • diagnoza wwr – w zależności od posiadanej dokumentacji - od 100zł do 360zł

Grupowa terapia AAC

 • muzykoterapia - 25zł / 60 min
 • arteterapia - 25zł / 60 min
 • metoda snoezelen (sala doświadczania świata) - 30zł / 60 min
 • integracja bilateralna - 30zł / 30 min
 • ruch rozwijający weroniki sherborne - 30zł / 45 min
 • metoda dobrego startu - 30zł / 45 min
 • trening umiejętności społecznych - 60zł / 90 min

Indywidualna terapia dzieci i młodzieży

 • wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - bezpłatne
 • zajęcia ogólnorozwojowe i adaptacyjne dla dzieci - 25zł / 45 min
 • terapia ręki - 70zł / 60 min (35zł / 30min)
 • terapia psychologiczna - 100 zł / 60 min (40zł / 30 min)
 • terapia pedagogiczna - 100 zł / 60 min (40zł / 30 min)
 • terapia logopedyczna - 100 zł / 60 min (40zł / 30 min)
 • terapaia integracji sensorycznej - 100 zł / 60 min (40zł / 30 min)
 • fizjoterapia - 100 zł / 60 min (40zł / 30 min)
 • metoda snoezelen (sala doświadczania świata) - 100 zł / 60 min (40zł / 30 min)
 • trening uwagi słuchowej tomatisa
  • 1-szy etap - 1200zł / 30h
  • 2-gi etap - 650zł / 15h
 • integracja bilateralna - 60zł / 45 min

Terapia dorosłych

 • psychoterapia indywidualna - 100zł / 60 min
 • terapia par / małżeństw - 120zł / 90min
 • terapia rodzin - 150zł / 90 min
 • trening uwagi słuchowej tomatisa
  • 1-szy etap - 1200zł / 30h (terapia odbywa się codziennie przez 2 h)
  • 2-gi - etap 650zł / 15h
 • integracja bilateralna - kontrola 60zł / 50 min
 • zajecia relaksacyjne:
  • grupowe - 30zł / 45 min
  • indywidualne - 60zł / 45 min
 • arteterapia - zajęcia z el.muzykoterapii, plastykoterapii, choreoterapii, psychodramy i dramaterapii, zajęcia cykliczne, grupowe, 1x tyg po 90 min, 50zł za udział w 1 spotkaniu

Bezpłatna terapia - WWR

Skorzystaj z pomocy i wsparcia specjalistów.

Przeczytaj