Dla rodziców

Rodzicom naszych podopiecznych proponujemy udział w grupie wsparcia oraz szkoleniach i warsztatach.

Grupa wsparcia adresowana jest do rodziców naszych podopiecznych i ma na celu wymianę doświadczeń między rodzicami, możliwość uzyskania informacji oraz emocjonalnego wsparcia w grupie rodziców doświadczających podobnych trudności, możliwość przedstawienia konkretnych problemów pojawiających się na co dzień w związku z funkcjonowaniem dziecka oraz poznania praktycznych metod ich rozwiązywania, wprowadzenie zmian w relacjach z dziećmi.
Warsztaty i szkolenia podzielone są tematycznie i mają na celu zdobycie praktycznych umiejętności oraz poszerzenie wiedzy na temat autyzmu, rozwoju i funkcjonowania dziecka, sposobów komunikacji, radzenia sobie z trudnym zachowaniem dzieci, stawiania dzieciom granic, pozytywnego wzmacniania dzieci, rozpoznawania swoich uczuć, potrzeb ograniczeń i świadomego używania ich w kontaktach z dzieckiem.

Bezpłatna terapia - WWR

Skorzystaj z pomocy i wsparcia specjalistów.

Przeczytaj