Kadra

foto główne kadra
mgr Katarzyna Grad

Psycholog, specjalizacja w zakresie psychologii kliniczno-wychowawczej dzieci i młodzieży oraz psychologii zdrowia i choroby, terapeutka Gestalt, ukończyła studia podyplomowe z Zarządzania Zasobami Ludzkimi.

Doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością m.in. w Ośrodku Rehabilitacji dla Dzieci z Zaburzeniami OUN, przedszkolach z oddziałami integracyjnymi, Śląskim Hospicjum Domowym dla Dzieci. Prowadzi diagnozę i terapię psychologiczną, psychoterapię, poradnictwo psychologiczne dla rodzin, warsztaty psychoedukacyjne, zajęcia z arteterapii.