Dogoterapeuta

Dogoterapia jest metodą rehabilitacji, w której korzysta się z odpowiednio wyszkolonego psa prowadzonego przez wykwalifikowanego terapeutę. Terapia przebiega w formie zabawy z psem, a jej działanie w przypadku dzieci z autyzmem polega przede wszystkim na nawiązaniu psychicznej więzi ze zwierzęciem. Dogoterapia oddziałuje na sferę emocjonalną przez przełamanie bariery niepewności przed kontaktem z psem, akceptowanie obecności psa w bliskim otoczeniu, eliminowanie agresji i autoagresji u dziecka, kształtowanie pozytywnych emocji dziecka, rozwój empatii i poprawę samooceny.