Hipoterapeuta

Hipoterapia jest metodą rehabilitacji do której wykorzystuje się konia jako współterapeutę. Różnorodność oddziaływań konia podczas hipoterapii pozwala równocześnie usprawniać pacjenta ruchowo, intelektualnie i korzystnie wpływać na jego kondycję psychiczną. Hipoterapia umożliwia stymulację rozwoju psychoruchowego dziecka, poprawę koordynacji wzrokowo-ruchowej, orientacji przestrzennej oraz orientacji w schemacie własnego ciała, zwiększenie możliwości koncentracji uwagi, rozwijanie samodzielności, relaksację, zapewnienie kontaktu ze zwierzęciem i przyrodą. Hipoterapia może być wykonywana tylko za zgodą lekarza, który zaświadcza o braku przeciwwskazań do tego rodzaju terapii lub aktywności ruchowej dziecka.