Oligofrenopedagog

Oligofrenopedagog zajmuje się nauczaniem i wychowywaniem dzieci z trudnościami rozwojowymi i niepełnosprawnością intelektualną. Każdego dnia dostosowuje zajęcia do indywidualnych możliwości i stanów emocjonalnych podopiecznego. Dziecko z głęboką wieloraką niepełnosprawnością wymaga odpowiednio dobranych metod i technik pracy, których głównym celem będzie nauczenie dziecka rozumienia informacji płynących z otoczenia. Ważnym elementem pracy z dzieckiem jest kształtowanie samodzielności i zauważanie wszystkich najdrobniejszych postępów oraz ich wzmacnianie.