Psycholog

Psycholog zajmuje się rozwojem procesów emocjonalnych i poznawczych (np. nauka myślenia przyczynowo-skutkowego,usprawnianie funkcji grafomotorycznych, nauka pisania i czytania, rozwój zdolności matematycznych, trening umiejętności społecznych, rozwój empatii) oraz wzmocnienie naturalnego potencjału rozwojowego każdego dziecka poprzez dostarczenie mu odpowiednich narzędzi psychologicznych (wzrost poczucia własnej wartości, nauka rozpoznawania swoich mocnych stron, kształtowanie umiejętności radzenia sobie z różnymi sytuacjami, radzenie sobie ze stresem).