Terapeuta integracji sensorycznej

Zajmuje się poprawą funkcjonowania Ośrodkowego Układu Nerwowego (OUN) dziecka i tym samym poprawą zdolności dziecka do prawidłowego odbioru i analizy bodźców dostarczanych z otoczenia poprzez zmysły zewnętrzne (wzrok, słuch, dotyk, smak, węch) oraz przez bodźce płynące z własnego ciała poprzez zmysły wewnętrzne (równowagi i czucia głębokiego). Terapia SI ma charakter zabawy ruchowej, podczas której dostarczany jest dziecku rodzaj stymulacji najbardziej odpowiedniej dla jego systemu nerwowego. Terapeuta na podstawie przeprowadzonej diagnozy SI przygotowuje dla każdego dziecka indywidualny program dostosowany do jego potrzeb i możliwości.