Tyflopedagog

Tyflopedagogika zajmuje się zarówno nauczaniem, jak i wychowaniem osób niewidomych i niedowidzących. Zajmuje się takim organizowaniem procesu nauczania, aby osoba z uszkodzeniem wzroku mogła w optymalnych warunkach zdobywać wiedzę oraz nabywać nowe umiejętności.