Metody pracy

Biofeedback to skuteczna metoda terapeutyczna, która znajduje zastosowanie w leczeniu takich zaburzeń, jak: napięciowy ból głowy, migrena, zaburzenia gastryczne, nadciśnienie tętnicze, epilepsja ...
Metoda Warnkego to skuteczna metoda terapii zaburzeń przetwarzania słuchowego (APD), dysleksji, zaburzeń lateralizacji, problemów w uczeniu się - czytaniu i pisaniu. Metoda wspomaga równiez terapię ...
Głównym celem treningu słuchowego jest wspieranie funkcji słuchowej, a poprzez to poprawa koncentracji, kreatywności, rozwój zdolności językowych i komunikacyjnych oraz zwiększenie potencjału ...
Diagnoza w Indywidualnej Stymulacji Słuchu Johansena opiera się na badaniu audiometrii tonalnej oraz testach mowy utrudnionej w tym teście dychotycznym - istotnych dla procesu uczenia się aspektów pra ...
Nazwa ta wyraża główną ideę metody: posługiwanie się ruchem jako narzędziem wspomagania rozwoju psycho-ruchowego dziecka i terapii tego rozwoju. Ćwiczenia te wywodzą się z naturalnych potrzeb ...
Stosowana jest też jako metoda wspomagająca terapię dla osób ze spektrum autyzmu np. w przedszkolach terapeutycznych. Dzieci mogą uczestniczyć w zajęciach metodą Knillów kilka ...
Metoda Dobrego Startu (MDS) należy do metod terapii psychomotorycznej. Została opracowana przez psychologa Martę Bogdanowicz na bazie francuskiej metody Bon Départ. Główny cel MDS to usprawnienie ...
Inaczej określa się ją jako metodę czytania globalnego. Nie jest to jednak metoda służąca wyłącznie usprawnieniu nauki czytania. Glenn Doman opracował wiele różnych metod, które miały pomóc ...
Jest to rodzaj terapii polegający na wykorzystaniu różnych środków artystycznych w celu ułatwienia ekspresji. Wywołuje pozytywne emocje, takie jak radość, zadowolenie, stan spokoju i odprężenia, ...
Komunikacja wspomagająca i alternatywna to ogół metod, które są stosowane do wspierania komunikacji osób mających trudności w werbalnym porozumiewaniu się. Metody te umożliwiają wyrażanie swoich ...
Podejście Gestalt, którego twórcą jest Fritz Perls, należy do nurtu psychologii humanistycznej. Integruje człowieka w całość tzn. bierze pod uwagę jego emocje, spostrzeżenia, myśli, ciało, ...
Metoda aktywnego słuchania muzyki według Batii Strauss. Słuchanie muzyki tą metodą integruje różne formy aktywności: granie, tańczenie, mówienie krótkich wierszy lub wyliczanek, rytmiczne powtarzanie ...
Trening Umiejętności Społecznych to zajęcia grupowe, których celem jest rozwijanie u dzieci umiejętności społecznych i prospołecznych oraz poprawa funkcjonowania dziecka w grupie rówieśniczej. ...