Metoda arteterapii

Jest to rodzaj terapii polegający na wykorzystaniu różnych środków artystycznych w celu ułatwienia ekspresji. Wywołuje pozytywne emocje, takie jak radość, zadowolenie, stan spokoju i odprężenia, które korzystnie wpływają na samopoczucie dziecka. Do głównych metod stosowanych w naszej placówce należy plastykoterapia, muzykoterapia i choreoterapia. Dostarczają one silnych pozytywnych wrażeń zmysłowych i doznań emocjonalnych, dając dzieciom z autyzmem radość tworzenia, dotykania, manipulowania, oglądania, oraz co za tym idzie, doświadczania świata zewnętrznego za pomocą różnych zmysłów. Dziecko poprzez wykonywanie rozmaitych czynności doskonali swoje umiejętności manualne oraz ruchowe. Przedmioty wykonywane przez dzieci mogą mieć także charakter praktyczny, ponieważ dużą radość zawsze sprawia możliwość korzystania z wykonanych przez siebie rzeczy, a także stworzenie okolicznościowych prezentów, czy dekoracji. Z kolei muzyka dla dziecka autystycznego jest źródłem niezwykłej radości i przyjemności, a w przypadku dzieci autystycznych, które nie nawiązują kontaktu werbalnego i nie reagują na bodźce słowne muzyka może stanowić ważny kanał komunikacyjny, wpływać pozytywnie na ich samopoczucie, obniżać poczucie lęku i poprawiać relacje społeczne z otoczeniem.