Metoda gestalt

Podejście Gestalt, którego twórcą jest Fritz Perls, należy do nurtu psychologii humanistycznej. Integruje człowieka w całość tzn. bierze pod uwagę jego emocje, spostrzeżenia, myśli, ciało, jak również wymiar społeczny i duchowy. Podkreśla wagę uświadamiania sobie wewnętrznych mechanizmów, które wpływają na ludzkie funkcjonowanie. Świadomość własnych doświadczeń, ograniczeń i zasobów, jest pierwszym krokiem do zmiany, ponieważ to, czego sobie nie uświadamiamy - kontroluje nas; a to co uświadomione, my jesteśmy w stanie kontrolować.