Metoda Tomatisa

Głównym celem treningu słuchowego jest wspieranie funkcji słuchowej, a poprzez to poprawa koncentracji, kreatywności, rozwój zdolności językowych i komunikacyjnych oraz zwiększenie potencjału człowieka w nauce i prawidłowym rozwoju psychoruchowym. Badania dr Tomatisa pokazały również, że uszy odgrywają bardzo istotną rolę w kontroli głosu i mowy, ucho wpływa na świadomość ciała „body image” i kontroluje równowagę. Trzy Prawa Tomatisa
  • Głos zawiera tylko to, co słyszy ucho;
  • Jeżeli uszkodzonemu uchu ponownie umożliwi się prawidłowe słyszenie, wówczas jakoś głosu ulega natychmiastowej i nieświadomej poprawie;
  • Odpowiednia stymulacja słuchowa spowoduje trwałą poprawę artykulaccji.