Metoda Warnkego

Metoda Warnkego to skuteczna metoda terapii zaburzeń przetwarzania słuchowego (APD), dysleksji, zaburzeń lateralizacji, problemów w uczeniu się - czytaniu i pisaniu. Metoda wspomaga równiez terapię osób z niedosłuchem, w tym osób starszych i używających aparatów słuchowych.