Trening Umiejętności Społecznych

Trening Umiejętności Społecznych to zajęcia grupowe, których celem jest rozwijanie u dzieci umiejętności społecznych i prospołecznych oraz poprawa funkcjonowania dziecka w grupie rówieśniczej. Realizując program pod opieką terapeuty grupowego dziecko nabywa umiejętności komunikacyjnych - słuchania, zadawania pytań, odmawiania, inicjowania rozmowy, dyskutowania, kierowanej zabawy rówieśniczej oraz skutecznych sposobów nawiązywania kontaktów z rówieśnikami, zawierania znajomości, reagowania na krytykę, wyrażania krytyki w sposób konstruktywny, umiejętności radzenia sobie z emocjami.