Organizacja dnia

Zajęcia grupowe

5-8 h grupowych zajęć edukacyjno - terapeutycznych dziennie, w tym specjalistycznych zajęciach prowadzonych w ramach wspomagających form terapii autyzmu

 • Trening Umiejętności Społecznych,
 • komunikacja alternatywna AAC,
 • Metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborne,
 • program Aktywności Knillów,
 • Metoda Czytania Globalnego Domana,
 • Metoda Delacato,
 • Metoda Dobrego Startu
 • stymulacja polisensoryczna
 • inne metody wspomagające
Zajęcia indywidualne

Zajęcia z każdym ze specjalistów

 • psychologiem,
 • terapeutą integracji sensorycznej,
 • oligofrenopedagogiem,
 • neurologopedą,
 • fizjoterapeutą

A także zajęcia z zakresu

 • hipoterapii,
 • dogoterapii,
 • terapii ręki

Bezpłatna terapia - WWR

Skorzystaj z pomocy i wsparcia specjalistów.

Przeczytaj