Bezpłatna terapia - WWR

Drogi Rodzicu!

Jeżeli niepokoi Cię coś w rozwoju Twojego dziecka, zauważasz, że np. rozwija się ono wolniej niż rówieśnicy, często potyka się, jest niezgrabne, nie mówi lub mówi niewiele, ma zaburzenia mowy, niechętnie bawi się z innymi, jest nadaktywne, śmieje się lub płacze bez powodu, nie patrzy w oczy – nie czekaj, aż z tego wyrośnie. Skorzystaj z pomocy i wsparcia specjalistów.
 

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

To bezpłatne zajęcia, którymi może być objęte każde dziecko od chwili wykrycia pierwszych sygnałów nieprawidłowego funkcjonowania do czasu podjęcia przez nie nauki w szkole podstawowej, wsparciem objęta jest też rodzina dziecka. Zajęcia odbywają się w wymiarze kilku godzin w miesiącu, w zależności od możliwości psychofizycznych i potrzeb dziecka. Są one prowadzone indywidualnie z dzieckiem i jego rodziną, a w przypadku dzieci, które ukończyły 3 rok życia, zajęcia mogą być prowadzone w grupach liczących 2 lub 3 dzieci, z udziałem ich rodzin.
 

Jak skorzystać z zajęć?

Rodzicu, jeżeli obserwujesz niepokojące sygnały w zachowaniu malucha, równolegle z wizytą u lekarza pediatry zgłoś się do poradni psychologiczno – pedagogicznej w swoim mieście lub gminie. Zatrudnieni tam specjaliści dokonają obserwacji i zdiagnozują dziecko pod kątem jego rozwoju psychoruchowego. Na podstawie wyników tych badań poradnia wyda opinię i zakwalifikuje (lub nie, jeżeli dziecko rozwija się prawidłowo) dziecko do zajęć w ramach wczesnego wspomagania. Niezbędnym dokumentem do zakwalifikowania dziecka do tego typu zajęć jestopinia poradni psychologiczno – pedagogicznej o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

Zespół wspomagający rozwój dziecka i rodzinę w „Krainie Marzeń” tworzą:

 • terapeuta integracji sensorycznej
 • terapeuta metody Tomatisa
 • psycholog
 • neurologopeda
 • oligofrenopedagog
 • fizjoterapeuta
 

W ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oferujemy:

 • indywidualny program wczesnego wspomagania

 • indywidualne zajęcia z wybranymi specjalistami w miarę potrzeb i możliwości dziecka

 • dla dzieci od 3 roku życia grupowy trening umiejętności społecznych

 • elementy arteterapii w trakcie zajęć indywidualnych i grupowych

 • regularne konsultacje z psychologiem, w trakcie których można porozmawiać m.in. o rodzinie, przebiegu terapii, metodach wychowawczych.

 • ​bezpłatne warsztaty dla rodziców – tematykę będziemy dobierać i proponować na bieżąco zgodnie z potrzebami zgłoszonymi przez Rodziców.